تبلیغات


رویدادها

دور اول تورایرانی جوانان پسر

محل :گرگان

زمان :26 الی 28 تیرماه 98

دور اول تورایرانی نوجوانان پسر

محل :تهران

زمان :20 الی 22 تیرماه

دور اول تورایرانی هوپس دختر

محل :همدان

زمان :12 الی 14 تیرماه 98


لینک ها

نتایج زنده

مسابقات گروهی

تست پرداخت آنلاین

مسابقات حذفیسایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران