تقویم سال 97

 عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبلرده سنی مبلغ مسابقه انفرادی
انتخابانتخابی تیم ملی نوجوانان پسر۱۶ الی ۱۸ فروردین ۹۸تهران1398/01/011398/01/04خير-1نوجوانان650000
انتخابانتخابی تیم ملی نوجوانان دختر۱۶ الی ۱۸ فروردین ۹۸تهران1398/01/011398/01/04بلي-1نوجوانان650000
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی آقایان26 الی 27 فروردین ۹۸تهران1398/01/061398/01/19خير-1بزرگسالان0
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بانوان۲۹ الی ۳۰ فروردین ۹۸تهران1398/01/071398/01/20خير-1بزرگسالان0
انتخابقهرمانی نونهالان ( 8 و 9 سال ) دختر11 الی 13 اردیبهشت 98کرمانشاه1398/01/201398/02/03خير-1نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس ( 10 و 11 سال ) دختر11 الی 13 اردیبهشت 98زنجان1398/01/201398/02/03خير-1نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس ( 10 و 11 سال ) پسر11 الی 13 اردیبهشت 98ساری1398/01/221398/02/03بلي-1نونهالان0
انتخابقهرمانی نونهالان ( ۸ و ۹ سال ) پسر12 الی 14 اردیبهشت ۹۸یاسوج1398/01/231398/02/03بلي-1نونهالان0
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی بانوان17 الی 20 خرداد 98آکادمی امیراحتشام زاده1398/02/011398/03/01خير-1بزرگسالان0
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی آقایان23 الی 26 خرداد 98آکادمی امیراحتشام زاده 1398/02/021398/03/01خير-1بزرگسالان0
انتخابدور اول تورایرانی هوپس دختر12 الی 14 تیرماه 98همدان1398/03/091398/04/03خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان پسر20 الی 22 تیرماه 98تهران1398/03/211398/04/11خير-1نوجوانان750000
انتخابدور اول تورایرانی جوانان پسر26 الی 28 تیرماه 98گرگان1398/03/221398/04/16خير-1جوانان800000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر27 الی 30 تیرماه 98اراک1398/04/011398/04/17بلي-1جوانان-نوجوانان-نوجوانان - جوانان800000-750000-1000000
انتخابالمپیاد استعدادهای برتر پسر کشور27 الی 31 مردادماه 98اصفهان1398/04/261398/05/14خير-1نوجوانان0
انتخابدور اول هوپس پسر کشور29 الی 31 مرداد ۹۸قم1398/05/021398/05/20خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول پیشکسوتان آقایان31 مرداد الی ۱ شهریور ۹۸آکادمی امیراحتشام زاده تهران1398/05/031398/05/28خير-1پيشكسوتان 40 - 49 سال-پيشكسوتان 75 سال به بالا-پيشكسوتان 70 - 74 سال-پيشكسوتان 65 - 69 سال-پيشكسوتان 60 - 64 سال-پيشكسوتان 50 - 59 سال1000000-1000000-1000000-1000000-1000000-1000000
انتخابالمپیاد استعدادهای برتر دختر کشور 3 الی 7 شهریورماه 98 اصفهان1398/05/031398/05/16خير-1نوجوانان0
انتخابآزاد بزرگسالان اقایان ( جام پاسارگاد )6 الی 8 شهریور 98زنجان1398/05/141398/05/14خير-1بزرگسالان700000
انتخابدور اول تور ایرانی بزرگسالان آقایان4 الی 6 مهر ۹۸قزوین1398/06/061398/06/24بلي-1بزرگسالان1000000
انتخابدور اول تور ایرانی بزرگسالان بانوان4 الی 5 مهر ۹۸کرمانشاه1398/06/061398/06/24خير-1بزرگسالان1000000
انتخابدور دوم تورایرانی هوپس پسر10 الی 12 مهرماه 98قزوین1398/06/121398/07/01خير-1نونهالان650000
انتخابدور دوم تورایرانی هوپس دختر14 الی 16 مهرماه 98قزوین1398/06/121398/07/04خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول بالای ۳۰ سال بانوان۱۱ مهرماه ۹۸‍تهران1398/06/241398/07/07خير-1پيشكسوتان 70 - 74 سال-پيشكسوتان 65 - 69 سال-پيشكسوتان 60 - 64 سال-پيشكسوتان 50 - 59 سال-پيشكسوتان 40 - 49 سال800000-800000-800000-800000-800000
انتخابدور دوم تورایرانی نوجوانان پسر18 الی 20 مهر 98قائمشهر1398/06/261398/07/09خير-1نوجوانان750000
انتخابلیگ برتر جوانان و نوجوانان پسر - مرحله رفت9 الی 10 آبان 98سقز کردستان1398/07/151398/08/04خير-1جوانان1
انتخابدور دوم تورایرانی نوجوانان دختر12 الی 14 آبان 98اردبیل1398/07/161398/08/04خير-1نوجوانان750000
انتخابمرحله اول لیگ برتر آقایان16 الی 18 آبانتهران1398/07/161398/07/17خير-1بزرگسالان1111
انتخابانتخابی هوپس پسر16 الی 18 آبان ۹۸اصفهان1398/07/161398/08/06خير-1نونهالان1
انتخابدور دوم تورایرانی بزرگسالان بانوان17 الی 19 آبان 98مشهد مقدس1398/07/171398/08/08خير-1بزرگسالان1000000
انتخابانتخابی هوپس دختر 20 الی ۲۲ آبان ۹۸اصفهان1398/07/241398/08/11خير-1نونهالان1
انتخابدور دوم تورایرانی بزرگسالان آقایان20 الی 22 آبان 98آکادمی امیراحتشام زاده تهران1398/07/241398/08/13خير-1بزرگسالان1000000
انتخابدور دوم تورایرانی جوانان دختر 23 الی 24 آبان 98اصفهان1398/07/251398/08/13خير-1جوانان800000
انتخابدور دوم تورایرانی جوانان پسر۲۳ الی ۲۵ آبان ۹۸بناب آ.شرقی1398/07/251398/08/14خير-1جوانان800000
انتخابمرحله اول لیگ برتر بانوان۲۸ الی 30 آبان 98تهران1398/07/271398/07/28خير-1بزرگسالان1111
انتخابدور سوم تورایرانی بزرگسالان آقایان7 الی 9 آذر 98اصفهان1398/08/111398/08/28خير-1بزرگسالان1000000
انتخابدور سوم تورایرانی بزرگسالان بانوان7 الی 8 آذر 98کرج1398/08/121398/08/28خير-1بزرگسالان1000000
انتخابدور سوم تورایرانی نوجوانان دختر 16 الی 17 آذر 98بوشهر1398/08/211398/09/09خير-1نوجوانان750000
انتخابمرحله دوم لیگ برتر آقایان 20 الی 22 آذر ۹۸آکادمی امیر احتشام زاده 1398/08/221398/09/08خير-1بزرگسالان0
انتخابدور سوم تورایرانی نوجوانان پسر23 الی 24 آذر 98سنندج1398/08/261398/09/15خير-1نوجوانان750000
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بانوان22 الی 23 آذر 98شهید عضدی تهران1398/09/111398/09/19خير-1بزرگسالان1
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی آقایان23 الی 24 آذر 98آکادمی امیر احتشام زاده1398/09/121398/09/19خير-1بزرگسالان1
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی بانوان 25 الی 28 آذر 98شهید عضدی تهران1398/09/121398/09/20خير-1بزرگسالان1
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی آقایان26 الی 29 آذر 98آکادمی امیر احتشام زاده 1398/09/121398/09/21خير-1بزرگسالان1
انتخابمرحله سوم لیگ برتر آقایان4 الی 6 دی ۹۸آکادمی امیراحتشام زاده1398/09/161398/09/30خير-1بزرگسالان1000
انتخابپارا تنیس روی میز بانوان8 الی 9 دی ۹۸تهران1398/09/181398/10/02خير-1بزرگسالان1
انتخابپارا تنیس روی میز آقایان10 الی 13 دی ۹۸تهران1398/09/201398/09/30خير-1بزرگسالان2
انتخابمرحله دوم لیگ برتر بانوان2 الی 4 بهمن 98آکادمی امیراحتشام زاده1398/10/281398/10/29خير-1بزرگسالان1
انتخابدور سوم تورایرانی جوانان دختر10 الی 11 بهمن 98ارومیه1398/10/281398/11/03خير-1جوانان800000
انتخابمرحله رفت لیگ دسته یک آقایان10 الی 11 بهمن 98قزوین1398/11/011398/11/07خير-1بزرگسالان1
انتخابمرحله چهارم لیگ برتر آقایان10 الی 13 بهمن 98آکادمی امیراحتشام زاده1398/11/011398/11/08خير-1بزرگسالان1
انتخابدور سوم تورایرانی جوانان پسر17 الی 19 بهمن ۹۸آبادان1398/11/021398/11/10خير-1جوانان800000
سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران