تبلیغات


رویدادها

دور دوم تورایرانی نوجوانان پسر

محل :قائمشهر

زمان :18 الی 20 مهر 98

جشنواره استعدادیابی پسران کشور

محل :اصفهان

زمان :15 الی 16 مهر ۹۸

جشنواره استعدادیابی دختران کشور

محل :اصفهان

زمان :11 الی 12 مهر ۹۸

دور دوم تور ایرانی هوپس دختر

محل :قزوین

زمان :14 الی 16 مهرماه

دور دوم تور ایرانی هوپس پسر

محل :قزوین

زمان :10 الی 12 مهرماه

دور اول تور ایرانی بزرگسالان آقایان

محل :قزوین

زمان :4 الی 7 مهرماه

دور اول تور ایرانی بزرگسالان بانوان

محل :کرمانشاه

زمان :4 الی 6 مهرماه


لینک ها

دوره های آموزشی

داوری ملی

  • درجه: ملی
  • ظرفیت: 30
  • مبلغ: 7000000
  • نوع: داوری
  • تاریخ شروع ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ پایان ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ تشکیل: 1398/06/12
  • مدت: 4 روز
  • محل تشکیل: شهید عضدی تهران
  • استاد: حمیدرضا صباغیان


سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران