تبلیغات


رویدادها

مرحله اول لیگ برتر بانوان

محل :آکادمی امیراحتشام زاده

زمان :۲۸ الی ۳۰ آبان ماه

دور دوم تورایرانی جوانان دختر

محل :اصفهان

زمان :۲۳ الی ۲۵ آبان ماه

دور دوم تورایرانی جوانان پسر

محل :بناب

زمان :۲۳ الی ۲۵ آبان ماه

دور دوم تورایرانی بزرگسالان آقایان

محل :آکادمی امیراحتشام زاده

زمان :۲۰ الی ۲۲ آبان ماه

انتخابی هوپس دختر کشور

محل :اصفهان

زمان :۲۰ الی ۲۲ آبان ماه

انتخابی هوپس پسر کشور

محل :اصفهان

زمان :۱۶ الی ۱۸ آبان ماه

مرحله اول لیگ برتر آقایان

محل :آکادمی امیراحتشام زاده

زمان :۱۶ الی ۱۸ آبان ماه

دور دوم تورایرانی بزرگسالان بانوان

محل :مشهد مقدس

زمان :17 الی 19 آبان 98


لینک ها

دوره های آموزشی

داوری ملی

  • درجه: ملی
  • ظرفیت: 30
  • مبلغ: 7000000
  • نوع: داوری
  • تاریخ شروع ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ پایان ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ تشکیل: 1398/06/12
  • مدت: 4 روز
  • محل تشکیل: شهید عضدی تهران
  • استاد:


سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران